Kammerat Napoleon

By George Orwell

Anført af grisene gør dyrene på Grevefarmen oprør mod deres forsumpede herre og opretter et strengt socialistisk samfund. Det varer imidlertid ikke længe, før grisen Snowball må overlade magten til Napoleon, som indfører et terrorregime ved hjælp af sin hundelivvagt og gør grisene til den herskende overklasse.

Show description

Quick preview of Kammerat Napoleon PDF

Best Animals books

The Dog Who Couldn't Stop Loving: How Dogs Have Captured Our Hearts for Thousands of Years

Jeffrey Moussaieff Masson has lengthy been attracted to the connection among people and animals, and he's consistently been acutely aware that there has been whatever very specific in our bond with canines, extra severe than with the other animal. No different animal loves us in relatively an identical manner as canine love us. And it's mutual.

Secrets of the Cat: Its Lore, Legend, and Lives

What's relatively occurring at the back of these luminous pussycat eyes?

Affectionate but aloof, clever and inquisitive but dangerously careless, the more-or-less domesticated condo cat intrigues us as no different animal can. Now Barbara Holland deals cat enthusiasts a desirable, humorous, and refreshingly candid examine their pussycat partners: their heritage, lore, and secrets and techniques, and their complex relatives with humans and with each one other.

secrets and techniques of the Cat is a full of life appreciation of cats as we all know and love them, with witty research and clean observations approximately tom cats either low and high. listed here are Winston Churchill’s ginger tom, who attended cupboard conferences; Teddy Roosevelt’s cat, Slippers, who got here to dinner; or even the author’s personal George II, who was once bitten via a mouse and followed via a blue jay. Barbara Holland’s hot, shiny speculations on cats’ lives and times—on their social, psychic, and mythological legacy, and their impenetrable mysteries—will provide readers a pleasant cat’s-eye view of the world.

Animal Anatomy for Artists: The Elements of Form

From the writer of the vintage Human Anatomy for Artists comes this effortless reference consultant that includes over unique drawings and over seventy photos. Designed for painters, sculptors, and illustrators who use animal imagery of their paintings, Animal Anatomy for Artists bargains thorough, in-depth information regarding the main normally depicted animals, provided in a logical and simply understood layout for artists--whether newbie or finished specialist.

How Animals Grieve

From the time of our earliest early life encounters with animals, we casually ascribe ordinary feelings to them. yet scientists have lengthy counseled opposed to such anthropomorphizing, arguing that it limits our skill to actually understand the lives of alternative creatures. lately, in spite of the fact that, issues have started to shift within the different path, and anthropologist Barbara J.

Additional info for Kammerat Napoleon

Show sample text content

Males deres anstrengelser blev belønnet, for høsten faldt endnu bedre ud, finish de havde håbet. Sommetider var arbejdet hårdt; redskaberne var beregnet for mennesker og ikke for dyr, og det var et stort handicap, at intet dyr kunne bruge et redskab, der krævede, at han måtte stå på bagbenene. males svinene var så kloge, at de kunne finde en vej uden om hver eneste vanskelighed. Hvad hestene angik, så kendte de hver eneste tomme af marken, og de forstod sig i virkeligheden langt bedre på at meje og rive, finish Jones og hans mænd nogen sinde havde gjort. Svinene arbejdede ikke direkte; de dirigerede og førte opsyn med de andre. Det var naturligt, at de med deres overlegne viden måtte påtage sig førerskabet. Boxer og Clover spændte sig selv for mejemaskinen eller hesteriven (der var naturligvis ikke brug for hverken bidsler eller tømmer nu) og stampede støt stadig rundt og rundt i marken, medens et svin gik ved siden af og råbte „hæng i, kammerat! “ eller „prrh – holdt, kammerat! “ ganske som det nu passede. Og hvert eneste dyr ned til det uanseligste arbejdede med at vende høet og samle det. Selv hønsene og ænderne benede frem og tilbage i solen hele dagen med små strå i næbbet. De var to dage mindre om at blive endelig færdige med høsten, finish Jones og hans people sædvanligvis havde været. Desuden var det den største høst, gården nogensinde havde oplevet. Der gik overhovedet intet til spilde; hønsene og ænderne med deres skarpe øjne havde ikke ladet et eneste lille strå blive liggende. Og ikke ét dyr på gården havde stjålet så meget som en bid. Hele denne sommer igennem gik arbejdet på gården som et urværk. Dyrene var så lykkelige, som de aldrig havde troet det muligt at være. Hver eneste mundfuld mad var en fortættet fryd, nu da det virkelig var deres egen mad, fremstillet af dem selv og for dem selv, ikke udmålt til dem af en herre, der knap nok undte dem den. Da de uduelige menneskelige snyltere var borte, blev der mere at spise til dem allesammen. Der blev også mere fritid, til trods for dyrenes mangel på erfaring. De mødte mange vanskeligheder, for eksempel måtte de senere på året, da de høstede komet, trampe på det på den gammeldags manér og bruge deres egne lunger til at puste avnerne væk, eftersom gården ikke ejede nogen tærskemaskine – males svinene med deres kløgt og Boxer med sine vældige muskler klarede det altid for dem. Boxer var genstand for alles beundring. Han havde præsteret meget også i Jones’ tid, males nu var det, som om han var tre heste og ikke én; der var dage, da hele gårdens arbejde syntes at hvile på hans mægtige skuldre. Fra morgen til aften skubbede han og trak han; altid var han der, hvor der blev hængt hårdest i. Han havde truffet en aftale med en af hanekyllingerne om at vække ham om morgenen en halv time tidligere finish de andre, og han tog et frivilligt nap, hvorsomhelst der syntes at være mest brug for ham, før den regulære arbejdsdag begyndte. Hans svar til hvert eneste challenge, hver eneste forsinkelse, var „Jeg vil arbejde hårdere! “ – disse ord havde han gjort til take a seat personlige løsen.

Download PDF sample

Rated 4.69 of 5 – based on 16 votes